Kvinna synonym

Internationella kvinnodagen!

2018.03.08 12:04 TheNutellaJar Internationella kvinnodagen!

Då det är den internationella kvinnodagen tänkte jag att det kunde vara bra att belysa om några begrepp som tyvärr ofta blandas ihop med varandra och som definitivt inte liknar varandra för fem öre!
feminism - (franska féminisme, av latinfeʹmina ’kvinna’), social rörelse för jämställdhet, åskådning som vill förändra (källor: ne, synonymer.se)
Misandri - betecknar hat eller starka aversioner mot män. Ordet härstammar från grekiskans misos (hat) och andros (man). Misandri tillskrivs oftast kvinnor men förekommer även hos män. Synonymer: manshat (Källor: wikipedia, synonymer.se)
Ett ord jag anser bör belysas ännu mer är ordet misogyni - kvinnohat (källa: synonymer.se)
Ordet kommer från grekiskans ord μῖσος (misos, "hat") och γυνή (gynē, "kvinna"). I feministisk teori ansesmisogyni vara en politisk ideologi - liknande rasism eller antisemitism - som rättfärdigar och upprätthåller underordningen av kvinnor (wikipedia).
Dagen är inte till för att firas, dagen är till för att påminna oss om att det fortfarande inte är jämställt. Igår berättade de på nyheterna om de stora klyftorna i VAB, detta har stor påverkan på våra pensioner och kvinnors ekonomiska situation. En av många frågor som kan debatteras. Så säg inte "Grattis" idag, informera om orättvisan och tillsammans ska vi jobba för den fantastiska dagen när vi inte längre ska behöva ha denna internationella kvinnodag.
submitted by TheNutellaJar to svenskpolitik [link] [comments]